Afspraak maken

Erasmus Universitair Medisch Centrum

Polikliniek Dermatologie gebouw Ne-2
Doctor Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam
Telefoon: 010 – 704 01 10

DermaHaven, onderdeel van het Erasmus MC

Haringvliet 72
3011 TG Rotterdam
Telefoon: 010 – 404 34 17

Verwijsbrief
In de meeste gevallen krijgt u een verwijsbrief via de huisarts, maar ook andere zorgverleners of specialisten kunnen verwijzer zijn. Voor een vergoeding van uw zorgverzekeraar heeft u een verwijsbrief nodig. Iedere verzekeraar heeft hier andere regels voor. Informeer daarom bij uw zorgverzekeraar wie als verwijzer wordt geaccepteerd. Heeft u geen verwijzing? Dan vergoedt uw zorgverzekeraar de behandeling niet.


Vergoeding zorgkosten
De meeste zorg die wordt verleend, valt onder de basisverzekering. Deze zorgkosten worden vergoed door uw zorgverzekeraar, als u een verwijsbrief heeft en naar een zorgorganisatie gaat die een contract heeft met uw zorgverzekeraar. Sommige behandelingen worden alleen vergoed als u aanvullend verzekerd bent. Gaat u binnenkort naar het Erasmus MC of DermaHaven voor een behandeling of onderzoek? Controleer voorafgaand aan uw bezoek of uw zorgverzekeraar een contract heeft met het Erasmus MC of DermaHaven én of de kosten van uw behandeling of onderzoek (volledig) worden vergoed.