Polikliniekbezoek

Consult
Met een verwijzing van uw huisarts kunnen patiënten meestal vrij snel terecht bij het hidradenitis suppurativa (HS) spreekuur. Voorafgaand aan het eerste gesprek met de arts wordt een patiënt toestemming gevraagd om een digitale vragenlijst (HiScreen) in te vullen. Daarbij is veel aandacht voor alle problemen die patiënten met HS ervaren. Vervolgens volgt een gesprek en lichamelijk onderzoek bij de arts. Hij/zij geeft uitleg over de aandoening en er wordt in samenspraak met de patiënt een behandelplan opgesteld. Het kan voorkomen dat patiënten tijdens het spreekuur de vraag wordt gesteld om vrijblijvend mee te doen aan wetenschappelijk onderzoek. Onderzoek is nodig om de zorg voor patiënten met HS in de toekomst te kunnen verbeteren. Het kan zijn dat er bij vervolgconsulten een andere arts het spreekuur doet.

Zorgverleners

Op het Hidradenitis Suppurativa Expertise Centrum kunt u de volgende zorgverleners tegenkomen:

  • Arts (in opleiding tot specialist)
  • Dermatoloog
  • Verpleegkundig specialist in opleiding
  • Coassistent, dat wil zeggen student in de laatste fase van de studie geneeskunde
  • Doktersassistent

HiScreen Biobank
De HiScreen is een registratieonderzoek waarbij het beloop van de ziekte met reguliere behandelen wordt bijgehouden. De patiënt en arts vullen bij ieder bezoek, om de 3 maanden, een vragenlijst in om de ziekteactiviteit en andere belangrijke factoren zoals lichaamsgewicht en rookstatus te bepalen. Deelname is geheel vrijwillig. Hiermee kunnen behandelingen en achtergrondfactoren over een langere periode beoordeeld worden. Daarnaast wordt patiënten gevraagd om eenmalig 3 buisjes bloed af te staan voor DNA onderzoek om genetische factoren ter onderzoeken. Alle patiëntengegevens worden anoniem opgeslagen in de versleutelde database GemsTracker. GemsTracker is ontwikkeld door het Erasmus Universitair Medisch Centrum.